A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek és Jogi nyilatkozat
ÁlomVilág Klub

Ez a honlap (melynek címei: www.alomvilag.hu az ÁlomVilág Klub , továbbiakban ÁlomVilág (korábban ÁlomVilág Alapítvány) tulajdona. A regisztrációval elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

Az ÁlomVilág fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket, a felhasználók az oldalon keresztül történő értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A következő belépéssel elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A felhasználóprofil
Egy személy csak egyetlen felhasználóprofillal rendelkezhet. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy valaki többet is létrehozott, a további felhasználóprofiljait azonnal inaktiváljuk. Az éritnettnek az értesítő levelek kiküldése után egy héten belül bizonyítania kell személyazonosságát az alább leírtak szerint. Ha ez elmarad, a később regisztrált profil(ok) törlésre kerül(nek).



A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti az alomvilag.hu alatt elérhető közösségi keretrendszert, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá az aloldalakon elérhető olvasmányokat és fórumrendszert.

A szolgáltatást az ÁlomVilág Klub nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette, és elfogadja az alábbiakat:


(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;


(b) a jelszó titokban tartásáért ön felel;


(c) az ÁlomVilágot haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról az alomvilag@alomvilag.hu címről;


(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;


(e) hozzájárul ahhoz, hogy az ÁlomVilág kérése alapján bizonyos korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie);


(f) ezt az információt fenntartja, és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.


Az ÁlomVilág fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:


(a) védjegyet sért,


(b) mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.


(c) más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,


(d) obszcén vagy trágár kifejezés,


(e) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,


(f) burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető, melyet az ÁlomVilág jóváhagyása nélkül használ.


Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) az ÁlomVilág törölheti rendszeréből.



14 éven aluli természetes magánszemélyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.



Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az ÁlomVilág fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az ÁlomVilág tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ÁlomVilág a számára azonosítsásra eljuttatott dokumentumokat az azonosítási procedúra végeztével nem őrzi meg.



Az ÁlomVilág nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az ÁlomVilág összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az ÁlomVilág rendszerébe integrálja, valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az ÁlomVilág semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi, vagy nem hagyja jóvá az információt a rendszerben. Az ÁlomVilág keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.



Az ÁlomVilág fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.



Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és az adminisztrátorokkal, más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik, és betartja a Netikett pontjait.



Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére, vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az ÁlomVilág fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azon a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár a hírek üzenőfalán, magánüzenetek formájában, fórum útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.



Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az ÁlomVilág szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez, vagy a szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, személyes üzeneteket, közzétett tartalmakat, és bármely tartalom következményeit is.



Az ÁlomVilág automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, és mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért, azonban bármikor joga van értesítés mellett törölni azokat.



Ön megértette, és hozzájárul ahhoz, hogy az ÁlomVilág minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy kifogásolhatónak talál.



Ön megértette, és hozzájárul ahhoz, hogy az ÁlomVilág minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát, vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az ÁlomVilág bármiféle értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:



(a) A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;


(b) Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy -visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;


(c) Az ÁlomVilág számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);


(d) Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból;


(e) A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése, annak engedélyezése nélkül;


(f) Itt publikált anyagok öncélú felhasználása, így a jogvédelem, szerzői jogok megsértése;


(g) Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése és megszerzése;


(h) Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett mások jogait sértő fényképeket, az üzenőfalakon vagy a fórumban, az oda nem illő, zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, fórum témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy, vagy több topikban, témakörben, üzenőfalon több alkalommal helyez el.


(i) Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;


(j) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az ÁlomVilág hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;


(k) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;


(l) Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;


(m) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;


(n) Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.


Az ÁlomVilág reklámozásra vonatkozó speciális szabályok

Az ÁlomVilág hozzájárul bármely reklámjának kihelyezésével kapcsolatosan az ÁlomVilág védjegyének használatához. Az ÁlomVilág által biztosított grafikai megjelenésen bármilyen módosítást alkalmazni tilos az ÁlomVilág engedélye nélkül.




A reklám kihelyezésével és/vagy használatával Ön az ÁlomVilág számára jogot biztosít az ÁlomVilág linkelt tartalmának megjelenítéséhez.




Az ÁlomVilág a reklámon keresztül kizárólag a jelen Felhasználási Feltételeknek maradéktalanul megfelelő tartalmak linkeléséhez járul hozzá, és vállal felelősséget.




Az ÁlomVilágnak jogában áll bármikor indoklás nélkül visszavonni a védjegy használatához való hozzájárulását, melyet Ön köteles tudomásul venni, és a reklám megjelenítését haladéktalanul megszüntetni. A hozzájárulás visszavonását követően a reklám, és az ezáltali ÁlomVilág védjegy használata sérti az ÁlomVilág jogait. Ön beleegyezik, hogy a hozzájárulás visszavonását követő reklámozás, és az ezáltali ÁlomVilág védjegy használatából fakadó összes vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríti az ÁlomVilág részére.

Felhasználói adatok
A szolgáltató minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön személyes adatait eljuttatja Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat Szolgáltató - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, és kezelje.
Bizonyos adatai megjelennek a honlapon a többi felhasználó részére, ezért mindig olvassa el az adatmezők leírását, és az útmutató alapján töltse ki a mezőt.


A felhasználó kérésére történő adatmódosítás
E-mail cím megváltoztatása, profil törlése


Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az ÁlomVilág azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az ÁlomVilág kérheti, hogy a felhasználó


(a) a jelenlegi e-mail címről engedélyezze az adatmódosítást


(b) vagy azt, hogy küldje el az ÁlomVilág részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát


(c) vagy személyazonosságát egyéb, az ÁlomVilág által elfogadott módon bizonyítsa




Elhunyt személyek regisztrációi


Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot az alomvilag@alomvilag.hu címen.

Szavatosság kizárása
Az ÁlomVilág kizár bármely és minden felelősséget a szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.


Az ÁlomVilág kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és moderátorok által tanúsított magatartásért különösen az egyes funkciókon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.





A szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, funkciók, tartalom és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, ahogy feltöltésre került, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.





Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást és a szolgáltatás keretrendszerén belül elérhető funkciókat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az ÁlomVilág nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.





Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.





A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében, mivel a Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.



Kártalanítás, kártérítés
Ön beleegyezik abba, hogy az ÁlomVilágot kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az ÁlomVilág írásban értesíti Önt az igényről, perről vagy eljárásról.



Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország és az Európai Unió területén, kontrollálnak, dolgoznak fel, és tárolnak.


Szavatosság
A szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül bocsáttatnak rendelkezésre.

Az oldal és az aloldalak nyújtotta funkciók használata közben a felmerülő hibákat a játékélmény javítása és a felhasználók közötti egyenlő lehetőségek fenntartása végett szíveskedjen jelenteni az adminisztárotoknak (elsősorban az alomvilag@alomvilag.hu e-mail címen).




[Jogi nyilatkozat © Copyright
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat, mivel az itt leírtak tartalmazzák az oldallal kapcsolatos szerzői jogokat és a másolásvédelmet. Az alább leírtakon túl természetesen figyelembe kell venni a Magyarországon hatályos, módosított 1999. évi LXXVI. törvényt.



Ez a honlap (www.alomvilag.hu) az ÁlomVilág Klub, továbbiakban ÁlomVilág (korábban ÁlomVilág Alapítvány) tulajdona. Minden rajta található, az adminisztrátorok* által feltöltött tartalom a feltöltők és az ÁlomVilág korlátozás nélküli közös tulajdona, teljes körű felhasználási joggal rendelkezik mind a szerző, mind az ÁlomVilág. Eltávolítani kizárólag a két fél közös beleegyezése alapján, vagy szabály vagy törvénysértő mivoltuk esetén lehetséges.
Ezen tartalmakat idézni egészben vagy részben kizárólag a a tulajdonos írásos beleegyezésével engedélyezett, a forrás megjelenítésének kötelezettsége mellett.
Szerzői jogi védelem alatt áll továbbá a felhasználók által feltöltött minden nemű alkotás, mely a felhasználó és az ÁlomVilág közös szellemi terméke. Az anyag teljes körű felhasználására csak a feltöltő jogosult. Az ÁlomVilág a saját maga által kezelt oldalakon való megjelentetésre és felhasználásra kap jogot az alkotás feltöltésével. Az alkotás rendszerből való eltávolítása kizárólag a felhasználó és az ÁlomVilág közös jóváhagyása alapján lehetséges, kivéve, ha az sérti a hatályos törvényeket vagy az ÁlomVilág által kiadott bármely szabályzatot. Ekkor az ÁlomVilág saját hatáskörében is eltávolíthatja a szabály vagy törvénysértő tartalmat.
A látogató a lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A weboldal kialakítását, annak megjelenését és kódolását nemzetközi és magyar törvények védik.



Az oldalon reklámot csakis az ÁlomVilág beleegyezésével lehetséges elhelyezni, minden más előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerül.



*adminisztrátornak minősül minden olyan felhasználó, aki nem kizárólag saját adatlapját képes szerkeszteni. Mindenkori adminisztrátorok a főoldal fejlesztői és az ÁlomVilág vezetőségének tagjai. A további adminisztrátorok névsora elérhető az egyes aloldalakon.



© 2004-től - ÁlomVilág Klub
Budapest, 2011. december 18.